27 cuốn sách huyền học kinh điển của pháp sư Huyền Trí (phần 2)

Bộ 27 cuốn sách huyền học kinh điển của pháp sư huyền trí

Mời các bạn đọc tiếp phần 2 của bài viết 27 cuốn sách huyền học kinh điển của pháp sư Huyền Trí

6. Kỳ Môn Độn Giáp Thần phù

Sách gồm 200 trang. Tương truyền sách của Cửu Thiên Huyền Nữ truyền lại. Sách chuyên dùng phù chú trong thuật kỳ môn binh pháp.

Sách Kỳ Môn Độn Giáp Thần phù
Sách Kỳ Môn Độn Giáp Thần phù – Đặt mua TẠI ĐÂY

7. Cầu Tài Bí Pháp 1

Sách gồm 146 trang. Là pháp môn cầu tài và những lý luận cơ bản về tài vận.

Sách Cầu Tài Bí Pháp 1
Sách Cầu Tài Bí Pháp 1 – Đặt mua TẠI ĐÂY

8. Cầu Tài Bí Pháp 2

Là pháp môn cầu tài và chuyên sâu hơn về cầu tài vận.

Sách Cầu Tài Bí Pháp 2
Sách Cầu Tài Bí Pháp 2 – Đặt mua TẠI ĐÂY

9. Thất Sơn Thần Phù 1 (Lỗ Ban núi)

Bùa chú Thất Sơn là một hình thức khí công ngày xưa, bệnh tà ma là một danh từ ám chỉ bệnh thần kinh của ngày nay, khi xưa khoa học chưa tỏa sáng nhiều ở xứ ta nên lấy tâm thuật làm tâm lý mà trị tâm ma sầu vậy…

Sách gồm 155 trang. Là những phần viết về Phép Thất Sơn Thần Quyền. Từ nguồn gốc đến phần nhập môn – trung cấp. Sách do pháp sư vùng Thất Sơn (Bảy Núi An Giang) cung cấp.

Sách Thất Sơn Thần Phù 1 (Lỗ Ban núi)
Sách Thất Sơn Thần Phù 1 (Lỗ Ban núi) – Đặt mua TẠI ĐÂY

10. Thất Sơn Thần Phù 2 (Lỗ Ban núi)

Sách gồm 155 trang. Là những phần viết về Phép Thất Sơn Thần Quyền. Từ nguồn gốc đến phần nhập môn – trung cấp. Sách do pháp sư vùng Thất Sơn (Bảy Núi An Giang) cung cấp.

Phù chú phần trung cấp của Thất Sơn cần đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và nỗ lực hơn của người môn sinh đã luyện qua nhiều phép tắc trong phần hạ sư. Mấy bùa này ảnh hưởng hơn trong ngũ hành sinh khắc và cảnh giới vô hình, luyện những phần này pháp sư có thể thực hành được cả hai khía cạnh hắc và bạch….

Sách Thất Sơn Thần Phù 2 (Lỗ Ban núi)
Sách Thất Sơn Thần Phù 2 (Lỗ Ban núi) – Đặt mua TẠI ĐÂY

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

098 164 0961