Bảo Đỉnh Hành Trì Song Ngữ

250,000470,000

Chất liệu: Giấy xuyến chỉ hoặc trắng cổ
Quy cách: Khâu gáy theo lối cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ đối chiếu Hán – Việt

098 164 0961