Bộ Tạp Tiếu (5 quyển) Chữ Nho

800,0005,000,000

Bộ sách gồm 5 tập
Chất liệu: Giấy xuyến chỉ, giấy dó hoặc trắng cổ
Quy cách: Khâu gáy theo lối cổ
Kích thước: B5

098 164 0961