Đại Bi Chú Trì Tụng Song Ngữ

200,000450,000

Số trang: 129
Chất liệu: Giấy xuyến chỉ hoặc trắng cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ Hán – Việt
Khổ giấy: B5 ngược

098 164 0961