Đại Việt Sử Ký Toàn Thư – Ngô Sỹ Liên – 1945

300,000

Bộ sách 2 cuốn
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961