Luật Ông Thầy Chùa (XB năm 1930)

200,000

Số trang: 219 trang

Ngôn ngữ: Quốc ngữ và chữ nho

Chất liệu: Giấy trắng cổ

Khổ sách: B5

098 164 0961