Mông Sơn Thí Thực Khoa Nghi – Hòa Thượng Bích Liên – Nxb Tôn Giáo (1976-1950)

200,000

Số trang: 152
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Đối chiếu Hán Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961