Ngọc Hạp Thông Thư Song Ngữ

350,000590,000

Chất liệu: Giấy xuyến chỉ hoặc giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Song Ngữ Hán Việt
Kích thước: B5

098 164 0961