Trạch Vân Tân Án – Thấm Trúc Nhưng – NXB Văn hóa Thông tin 1997

250,000

Số trang: 699
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Quốc ngữ)
Khổ giấy: b5 xuôi

098 164 0961