Lục Thập Hoa Giáp Song Ngữ

200,000280,000

Chất liệu: Giấy xuyến chỉ hoặc giấy trắng thường
Quy cách: Khâu gáy theo lối cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số trang: 99

098 164 0961