Khai Tài Khai Bút Đầu Năm Song Ngữ

320,000

Chất liệu: Giấy xuyến chỉ
Quy cách: Khâu gáy theo lối cổ
Ngôn ngữ: Song ngữ đối chiếu
Số trang: 120 trang

098 164 0961