Tag Archives: gieo nhân nào gặp quả nấy

Bàn về Phúc Đức và luật nhân quả

Ở hiền thì gặp lành. Phúc Đức và luật nhân quả đều hướng con người...

098 164 0961