Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – Thích Đồng Bổn sưu tập – NXB Tôn Giáo (2002)

300,000

Số trang: 1063
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961