27 cuốn sách huyền học kinh điển của pháp sư Huyền Trí (phần cuối)

Bộ 27 cuốn sách huyền học kinh điển của pháp sư huyền trí

Mời quý độc giả đọc tiếp phần cuối trong series 27 cuốn sách huyền học kinh điển của pháp sư Huyền Trí

21. Lục Giáp Thiên Thư

Gồm 7 quyển:

  • Thiên độn thần thư
  • Lục giáp thiên thư – Hoàng Đế Bảo Điển
  • Lục Giáp Thiên Thư – Kỳ môn bảo điện
  • Lục Giáp Thiên Thư – Chúc do bảo điển
  • Lục Giáp Thiên Thư – Mộng thuật bảo điển
  • Lục Giáp Thiên Thư – Thần quỷ bảo điển
  • Lục Giáp Thiên Thư – Đàn nghi bảo điển.
Sách Lục Giáp Thiên Thư
Sách Lục Giáp Thiên Thư – Đặt mua TẠI ĐÂY

22. Tam Giáo Chính Độ Tập Yếu

Sách Thọ mai gia lễ là dùng cho tang quyến, còn sách này chuyên dùng cho các pháp sư đến hành lễ giúp việc tang táng.

Nếu mà nói về “Thích Ca chính độ thực lục” là sách hàng đầu về việc tang táng hành trì theo pháp của Phật Giáo thì hai bản “Tam giáo chính độ thực lục” và “Tam giáo chính độ tập yếu” là bản cẩm nang hành trì số một trong phép tang táng của Tam Giáo (Khổng – Lão – Thích). Cũng không nêu hiểu là cứ dùng “Thọ Mai gia lễ” là được, Sách Thọ Mai là dùng cho tang quyến, còn các sách này chuyên dùng cho các pháp sư đến hành lễ giúp việc tang.

Sách Tam Giáo Chính Độ Tập Yếu
Sách Tam Giáo Chính Độ Tập Yếu – Đặt mua TẠI ĐÂY

23. Khai Quang Điểm Nhãn

Sách về KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN KHOA NGHI

“Nhật cát thời lương, thiên địa khai trương, lương cát thời nhật, mỗ mỗ thần danh, khai quang điểm nhãn, vạn sự cát xương”.

Sách Khai Quang Điểm Nhãn
Sách Khai Quang Điểm Nhãn – Đặt mua TẠI ĐÂY

24. Tây Dương Bí Lục

Pháp thuật huyền bí của Moses, được biết đến như là Những tinh hoa pháp thuật của các nhà thông thái Do Thái cổ, rút ra từ sách có những họa tiết cẩn trên đá, trong kinh điển Kabbalah và kinh Talmud nói về điều lành của nhân loại. (Chuyển dịch từ tiếng Đức, dịch nguyên bản, theo bản cổ)

Sách Tây Dương Bí Lục
Sách Tây Dương Bí Lục – Đặt mua TẠI ĐÂY

25. Tam Giáo Chính Độ Thực Lục

Độ nhân vô lượng. Phúc cho nhà, phúc cho nước, phúc đến sinh dân; Độ cho con, độ cho cháu, độ khắp nòi giống.

Sách Tam Giáo Chính Độ Thực Lục
Sách Tam Giáo Chính Độ Thực Lục – Đặt mua TẠI ĐÂY

26. Thủy Lục Chư Khoa

Khởi duyên việc khắc lại Thủy Lục khoa nghi.

Vốn là sáu tập ba mươi quyển, tùy cơ mà lưu lại giáo pháp, đối đời điển diệu vô phương.

Vì vậy Bản Sơn và Tuệ Chiêu tổ sư ta, vào năm thứ hai mươi mốt niên hiệu Minh Mệnh, vâng lời di giáo, ban ra khắc in để rộng truyền, lợi ích cùng người, ơn nhuần khắp hết.

Khổ nỗi trong khoảng năm Nhâm Thân, chẳng may gặp phải binh lửa, bản cũ thất truyền không có cách nào lưu lại được. Vì thế mà những người trong môn phái, khắc lại thiện bản để tưởng nhớ di phong của các tổ; kế đến là ban rộng khoa nghi để mở vận ngầm duyên pháp.

Sách Thủy Lục Chư Khoa
Sách Thủy Lục Chư Khoa – Đặt mua TẠI ĐÂY

27. Phù Thủy Chi Nam – Trịch Sai Văn

Phù Thủy Chỉ Nam: Có cả phép đánh đồng thiếp, nghĩa là vào âm phủ tìm hồn người thân, có cả khoa Luyện ma thần Tầu, các phép sai quan tướng âm binh…

Phù Thủy Chi Nam – Trịch Sai Văn
Phù Thủy Chi Nam – Trịch Sai Văn – Đặt mua TẠI ĐÂY

Xin chào các độc giả thân thiêt của Tủ Sách Xưa!

Như vậy, lần lượt trên tay các bạn đang là nhưng bí bản phù thuật viết chi tiết bằng chữ quốc ngữ; điều mà tiền lệ chưa từng có.

Thật ra, những bản linh phù này có thể viết bằng tiếng pháp, tiếng anh, tiếng đức hay bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới… vấn đề chính là phương pháp có thể truyền tải được các kiến thức trong đây mà thôi.

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

098 164 0961