Binh Thơ Tôn Tử Quyển Thượng (NXB Khai Trí 1973) – Nguyễn Duy Hinh

200,000

Số trang: 255
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961