Đại từ điển chữ nôm – Vũ Văn Kính – 1600 trang

420,000

Số trang: 1603
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961