Gia Các Khổng Minh Diễn Nghĩa (Bộ 4 Cuốn) – Dân Trí Thơ Xả – 1929

300,000

Bộ sách 4 cuốn
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961