Kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật – Thích Như Minh

150,000

Số trang: 360
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961