Kinh Trường Bộ (3 tập) – Hòa thượng Thích Minh Châu

300,000

Sách gồm 3 tập
Tập 1 (282 trang)
Tập 2 (356trang)
Tập 3 (312 trang)
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5

098 164 0961