Lược Khảo Binh Chế Việt Nam Qua Các Thời Đại (NXB Ngày Mai 1950) – Nguyễn Tường Phượng

120,000

Số trang: 89
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961