Nạn Đói Năm 1945 Ở Việt Nam – Những Chứng Tích Lịch Sử

300,000

Số trang: 754trang
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5
Văn Tạo, GS. Furuta Motoo (Chủ biên)

098 164 0961