Nạn Đói Năm 1945 Ở Việt Nam – Những Chứng Tích Lịch Sử – Văn Tạo, GS. Furuta Motoo (Chủ biên) – 754 trang

300,000

Số trang:
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ:
Khổ giấy:

098 164 0961