Ngàn lẻ một thành ngữ trung quốc – 200 trang

200,000

Số trang: 200
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Đối chiếu Hán Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961