Số Tiền Định Lập Thành (NXB Hương Sơn 1953) – Nguyễn Phúc Ấm, 184 Trang

150,000

Số trang: 182
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Quốc ngữ)
Khổ giấy: A5 xuôi

098 164 0961