Thơ Đỗ Phủ

150,000

Số trang: 193
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt (Quốc ngữ)
Khổ giấy: A5 xuôi

098 164 0961