Xem Tướng Lấy Vợ Chồng – Tú Can – 1970

180,000

Số trang: 133
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Xuất bản năm 1971 (Hương Giang Ấn Hành)
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961