27 cuốn sách huyền học kinh điển của pháp sư Huyền Trí (phần 1)

Bộ 27 cuốn sách huyền học kinh điển của pháp sư huyền trí

Pháp Sư Huyền Trí là người đã có công rất lớn trong việc sưu tầm và biên dịch, biên soạn lại có hệ thống những tác phẩm huyền học kinh điển không chỉ ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn rất nhiều đầu sách của các nước Tây Phương. Đặc biệt có rất nhiều đầu sách về phù chú ở cái nôi Bùa Ngải – Thái Lan. Dưới đây là 27 đầu sách huyền học kinh điển của ông hiện tại đang có mặt tại Tusachxua.

1. Vạn Pháp Quy Tông

Sách gồm 350 trang, gồm 5 quyển. Đây là bản dịch mới nhất, đầy đủ nhất. Nội dung sách nói về các phương pháp lập đàn thỉnh tiên giáng bùa, các làm bùa và những bí thuật của Huyền Môn.

Sách Vạn Pháp Quy Tông
Sách Vạn Pháp Quy Tông – Đặt mua TẠI ĐÂY

2. Phù Pháp Nhập Môn

Sách gồm 165 trang. Là sách hướng dẫn cho những người mới bắt đầu nghiên cứu về bùa chú. Sách là lời giải thích những nguyên lý cơ bản của bùa chú, cách thực hành và các phương pháp làm linh bùa chú.

Phù Pháp Nhập Môn
Sách Phù Pháp Nhập Môn – Đặt mua TẠI ĐÂY

 

3. Lục Trí Tây Du

Sách còn có tên là “Nhất tích lục trí tây du 336 trận Đại thần thông pháp”. Tương truyền do Từ Đạo Hạnh – Thánh tăng thời Lý, truyền lại. Sách gồm 100 trang. Sách nói về đại hội bách thần do Phật tổ thành lập. chủ yếu nói về Lục tự đại minh thần chú. Là sách kết hợp giữa phái Chân Ngôn Tông (Mật tông) của đạo Phật và phái bùa chú Việt Nam.

Sách Lục Trí Tây Du
Sách Lục Trí Tây Du – Đặt mua TẠI ĐÂY

4. Vạn Pháp Thần Thông

Gồm 52 trang, hướng dẫn cách thỉnh bùa, lập đàn và những phương pháp làm bùa cùa giới Phù Thủy Bắc bộ.

Sách Vạn Pháp Thần Thông
Sách Vạn Pháp Thần Thông – Đặt mua TẠI ĐÂY

5. Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp

Gồm 200 trang. Sách viết về phương pháp dùng thuật Viên Quang để hỏi về quá khứ vị lai.

Sách Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp
Sách Viên Quang Chân Truyền Bí Kíp – Đặt mua TẠI ĐÂY

Mời quý vị khán giả đón đọc phần tiếp theo của series 27 cuốn sách huyền học kinh điển của pháp sư Huyền Trí vào tuần sau.

Loading

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

098 164 0961