300 Bài Thơ Đường – NXB Văn Học

250,000

Số trang: 696
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961