Việt Sử Yếu Lược – Trần Văn Thược – Xuất bản năm 1927

100,000

Số trang: 133
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Khổ giấy: B5 xuôi

098 164 0961