Nhu Viễn (2 tập) – Tạ Quang Phát

300,000

NXB Bộ Văn Hóa 1965
Tác giả: Tạ Quang Phát
Số trang: Tập 1 287trang – Tập 2 295 trang
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Quốc ngữ
Khổ giấy: B5

098 164 0961