Thơ Hàn Mặc Tử xuất bản năm 1942

150,000

Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Quốc ngữ
Khổ giấy: B5

098 164 0961