Tam Quốc Tam Tuyệt – Đông Tùng

100,000

Xuất bản năm 1972
NXB: Đông Sơn
Số trang: 139
Chất liệu: Giấy trắng cổ
Ngôn ngữ: Quốc ngữ
Khổ giấy: B5

098 164 0961